موزه دانشگاه و آموزش بیرجند

تعداد بازدید:۴۸۲

فرهنگ و آموزش از افتخارات شهر بیرجند است. تأسیس مدرسه شوکتیه به سبک مدارس جدید در سال 1286 نقش مهمی در قرار گرفتن این شهر  به عنوان مرکزی برای تأمین معلم برای سایر شهرها و به ویژه شرق کشور شد. دانشگاه بیرجند نیز در سال 13 خرداد 1354 از شورای گسترش آموزش عالی مجوز و در سال مهر 1356 با 120 دانشجو در سه رشته فیزیک، شیمی و ریاضی و در محل تأسیس مدرسۀ شوکتیه (حسینۀ شوکتیه) راه اندازی شد. موزه دانشگاه و آموزش بیرجند برای حفظ میراث و هویت این خطه تأسیس و روند شکل گیری آموزش جدید و تحول دانشگاه بیرجند در آن بازنمایی شده است.

- بروشور موزۀ دانشگاه و آموزش بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

- تور مجازی موزۀ دانشگاه و آموزش بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

- فایل راهنمای بخش های موزه دانشگاه و آموزش بیرجند

- راهنمای بازدید

اتاق مدیریت

موزه در  حال بازسازی است و عکس ها به روز خواهند شد.

سالن اصلی: در حال بازسازی 

اتاق دیداری و شنیداری: در حال بازسازی 

اتاق اسناد و نمایشگاه های فصلی: در حال بازسازی 

پذیرش و لابی: در حال بازسازی 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۰