موزه دانشگاه و آموزش بیرجند

تعداد بازدید:۱۶۶۹

فرهنگ و آموزش از افتخارات شهر بیرجند است. تأسیس مدرسه شوکتیه به سبک مدارس جدید در سال 1286 نقش مهمی در قرار گرفتن این شهر  به عنوان مرکزی برای تأمین معلم برای سایر شهرها و به ویژه شرق کشور شد. دانشگاه بیرجند نیز در سال 13 خرداد 1354 از شورای گسترش آموزش عالی مجوز و در سال مهر 1356 با 120 دانشجو در سه رشته فیزیک، شیمی و ریاضی و در محل تأسیس مدرسۀ شوکتیه (حسینۀ شوکتیه) راه اندازی شد. موزه دانشگاه و آموزش بیرجند برای حفظ میراث و هویت این خطه تأسیس و روند شکل گیری آموزش جدید و تحول دانشگاه بیرجند در آن بازنمایی شده است.

- بروشور موزۀ دانشگاه و آموزش بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

- تور مجازی موزۀ دانشگاه و آموزش بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

- فایل راهنمای بخش های موزه دانشگاه و آموزش بیرجند

- راهنمای بازدید

متن استند ورودی موزۀ آموزش و دانشگاه بیرجند

فرهنگ، آموزش و تربیت نیروی انسانی از افتخارات بیرجند و خراسان جنوبی است. پس از دهه ها آموزش سنتی در مکتبخانه ها، آموزش و پرورش نوین با تأسیس مدرسه شوکتیه در سال ۱۲۸۶ (1907 میلادی) شکل گرفت و بیرجند به‌ عنوان قطب تأمین معلم برای سایر نقاط کشور مطرح شد. تأسیس دانشگاه بیرجند در 31 خرداد ۱۳۵۴ (20 ژون 1975 میلادی) یکی از نقاط عطف گسترش فرهنگ و آموزش در این منطقه بوده و دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از دانشگاه های ممتاز کشور نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و حل مشکلات جامعه داشته است. دانشگاه بیرجند، به عنوان دانشگاه مادر استان، نقش موثری در تأسیس سایر مؤسسات آموزش عالی استان (دانشگاه های: علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی-کاربردی و صنعتی بیرجند) ایفا نموده است. موزه آموزش و دانشگاه بیرجند این تاریخ پرافتخار را بازنمایی می کند.

موزه در  حال بازسازی است و عکس ها به روز خواهند شد.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱