آرم و رنگ ها

تعداد بازدید:۱۱۷۰

      سبز

از رنگ های پرچم ایران و رنگ تاریخی اسلام، نشانه آرمان های بلند،زندگی، سلامتی، بهار و امید

 

      اُکر

معرف تاریخ و ریشه های باستانی، استعاره ای از خاک کویر

 

      قرمز

(شنجرف، لاکی) از رنگ های پرچم ایران و نماد حیات، پویایی، شجاعت و فداکاری است و در واقع نمادی از خون،شهادت و شهامت است. رنگ اصیل در رنگ های فرش بیرجند، نشانی از محصولات استراتژیک بیرجند و استان مثل زرشک، زعفران، انار و عناب

 

      خاکستری

معرف جدال همیشگی خیر و شر، رنگی خنثی برای هماهنگی با رنگ اُکر، قرمز و سبز

 

  سفید

نماد جوانی، عفت، پاکی، خلوص، صلح و از رنگ های پرچم ایران

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۱