آرم و رنگ ها

تعداد بازدید:۲۲۸

آرم

آرم موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند در سال 1399 به شکل زیر طراحی شده است.

رنگ ها

پنج رنگ اصلی (سبز، قرمز، خاکستری، اّکر و سفید) در طراحی آرم و رنگ آمیزی موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند استفاده شده است. رنگ در هنرهای سنتی عنصری برای ظهور معناست و در هنرهای اسلامی با حالات و احوالات انسانی در ارتباط است. رنگ در فرهنگ اسلامی تجلی نور است و نور در حالت تجزیه نشده اش نماد خداوند است. نور و رنگ در معماری اسلامی از مهم ترین عناصر معماری است و در نگارگری نیز به همین شکل. عارفان و فیلسوفان اسلامی رنگ ها را  که متجلی از نور است با معنای هر نور مرتبط دانسته و تعبیراتی حکمی داشته اند. 

در این فایل توضیحاتی در مورد علت انتخاب این رنگ ها ارائه شده است.

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۰