معرفی

تعداد بازدید:۳۴۴۳

در این بخش اطلاعات مربوط به معرفی موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. از نوار سمت راست به هر یک از بخش های معرفی دسترسی خواهید یافت.

 

- تاریخچه: به اختصار نحوۀ شکل گیری موزه توضیح داده شده است.

- اهداف و وظایف: ضمن ارائۀ فایل اساسنامۀ موزه، اهداف و وظایف تعیین شده ارائه شده است.

- ارکان موزه: شامل شورای عالی، رئیس و کارکنان با شرح وظایف هر یک از آنها توضیح داده شده است.

- شورای عالی و کارکنان: شورای عالی، رئیس و کارکنان موزه معرفی شده اند.

- آرم و رنگ ها: در این بخش توضیحاتی در مورد آرم و رنگ های اصلی به کار رفته در طراحی موزه ارائه شده است.

- نقشه و راه دسترسی: نحوۀ دسترسی به موزه به همراه نقشه ارائه شده است.

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۰