نقشه و راه دسترسی

تعداد بازدید:۱۴۰۱

موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند در پردیس شهدای دانشگاه واقع در بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه واقع شده است. در نقشه زیر محل موزه مشخص شده است. در صورت نیاز لطفاً با کارشناس موزه تماس (31021075 کد 056) حاصل نمایید.

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱