باشگاه مفاخر،بازنشستگان و دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۲۰۲

باشگاه مفاخر، بازنشستگان و دانش آموختگان دانشگاه بیرجند محلی برای نشست ها و گردهمائی های مربوط به بزرگداشت مفاخر، بازنشستگان و دانش آموختگان است. برای ررزو باشگاه می توانید با کارشناس موزه (شماره تماس 31021075 کد 056) تماس حاصل نمایید

کافه بازی جنب باشگاه نیز توسط بخش خصوصی اداره می شود و می تواند مورد استفاده مراجعه کنندگان به موزه و کارخانۀ نوآوری دانشگاه قرار گیرد.

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱