اخبار

حضور موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند در چهل و هشتمین کنفرانس بین المللی سالانه موزه ها و مراکز علم دنیا

حضور موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند در چهل و هشتمین کنفرانس بین المللی سالانه موزه ها و مراکز علم دنیا

چهل و هشتمین کنفرانس بین المللی سالانه موزه ها و مراکز علم دنیا از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۰ آبان ماه و به میزبانی موزه ملی علوم و فنون جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

ادامه مطلب