کافه بازی

تعداد بازدید:۱۱۹۵

کافه بازی باشگاه مفاخر، بازنشستگان و دانش آموختگان دانشگاه وظیفۀ ارائۀ خدمات به مراجعان موزه، کارخانۀ نوآوری دانشگاه و باشگاه دارد. 

 

تلفن جهت تماس: به زودی بارگذاری خواهد شد.

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱