کافه بازی

تعداد بازدید:۴۳۳

کافه بازی باشگاه مفاخر، بازنشستگان و دانش آموختگان دانشگاه وظیفۀ ارائۀ خدمات به مراجعان موزه، کارخانۀ نوآوری دانشگاه و باشگاه دارد. 

 

تلفن جهت تماس: به زودی بارگذاری خواهد شد.

 

 

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰