مرکز اسناد و مفاخر

تعداد بازدید:۱۴۳۰

مرکز اسناد و مفاخر به منظور حفظ میراث و هویت دانشگاه و شهر بیرجند تأسیس شده است. در حال حاضر کلیۀ اسناد گذشته دانشگاه به این مرکز منتقل شده است. علاوه بر اسناد دانشگاه بیرجند، به مرور اسناد مرتبط با شهر بیرجند که در سایر مراکز نگهداری می شود نیز گردآوری و به صورت متمرکز در این مرکز در دسترس پژوهشگران و سایر علاقمندان قرار می گیرد. بخشی از اسناد مکتوب شهر بیرجند نیز توسط همشهریان به این مرکز اهدا شده است.

- بازدید و استفادۀ حضوری: برای هماهنگی برای استفاده از اسناد بایگانی شده خواهشمند است با کارشناس موزه تماس گرفته شود: 31021075 کد 056

- سامانۀ مرکز اسناد و مفاخر: این بخش به زودی راه اندازی و امکان دسترسی غیرحضوری به اسناد بایگانی شده فراهم خواهد شد.

- فایل اسناد اهدایی: به زودی بارگذاری می شود.

- تور مجازی در مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱