انتشارات

تعداد بازدید:۱۱۰۶

در این صفحه به زودی انتشارات موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند ارائه می شود.

 

-- بروشورهای موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند

-- کتب و جزوات منتشر شده از سوی مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند

-- معرفی کتب و اننتشارات مرتبط با تاریخ دانشگاه بیرجند

-- معرفی کتب و انتشارات مرتبط با تاریخ بیرجند

-- معرفی کتب و انتشارات مرتبط با تاریخ استان خراسان جنوبی

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۰