بخش های اصلی

تعداد بازدید:۱۵۳۵

بخش های اصلی موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند به شرح زیر است. برای دسترسی به هر بخش از منوی سمت راست روی عنوان کلیک کنید.


- موزۀ دانشگاه و آموزش بیرجند

- مرکز اسناد و مفاخر

- باشگاه مفاخر، بازنشستگان و دانش آموختگان

- موزۀ علم و فناوری

- موزۀ محصولات راهبردی استان خراسان جنوبی

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱