بازدید مدیران ستادی دانشگاه از موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند

۰۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۳ کد : ۱۹۸۶۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۱

عصر روز دوشنبه 8 شهریور ۱۴۰۱ جمعی از مدیران ستادی دانشگاه بیرجند از بخش های مختلف موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند بازدید کردند.

طی این بازدید معاون محترم اداری مالی جناب دکتر عارفی، مدیر برنامه و بودجه جناب دکتر خراشادی زاده، امور عمرانی جناب مهندس یعقوبی، حراست جناب دکتر ثقه الاسلامی، روابط عمومی جناب دکتر زراعتکارمقدم، نظارت و ارزیابی جناب دکتر شاطری، امور عمومی جناب حسن زاده و ... به مدت 2 ساعت از بخش های مختلف موزه دیدن کردند و دکتر عقیلی سرپرست موزه حضار را در روند پیشرفت کارها و امور اجرایی در موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند قرار دادند.

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱

نظر شما :