شورای عالی و کارکنان

تعداد بازدید:۳۳۳

 اطلاعات این صفحه به محض تعیین رئیس و شورای عالی موزه به روز خواهد شد.

در حال حاضر خانم بتول می خوش کارشناس موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند هستند.

  • حوا خزاعی نژاد 
  •  بتول می‌‌خوش
  •  کارشناس موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند
  •  شمارۀ تماس  31021075 - 056

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۰