مفاخر - نام آوران

تعداد بازدید:۹۹۰

بیرجند از دیرباز به قطب آموزش و فرهنگ شناخته شده است. مفاخر و نام آوران زیادی از این خطه به جامعه علمی و فرهنگی کشور معرفی شده اند. در این بخش تلاش خواهد شد مفاخر و نام آوران خراسان جنوبی، به ویژه شهر و دانشگاه بیرجند معرفی شوند.

 

- - - مفاخر و نام آوران استان خراسان جنوبی به زودی بارگذاری می شود.

- - - مفاخر و نام آوران دانشگاه بیرجند به زودی بارگذاری می شود.

- - - دریافت فایل مفاخر و نام آوران به زودی بارگذاری می شود.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۰