فرآیند نحوه اتصال به اینترنت

تعداد بازدید:۱۰۲۸۱

جهت اتصال به اینترنت در داخل دانشگاه و یا از خارج دانشگاه (به منظور دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی) می توانید به یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

کانکشن اتصال به اینترنت
  1. اتصال از طریق کانکشن OpenVPN (توصیه شده)
  مشاهده راهنما
  1. اتصال از طریق کانکشن PPTP/L2TP
مشاهده راهنما

 

 

کلید واژه ها: اینترنتت openVPN pptp l2tp