واحد توسعه نرم افزار

تعداد بازدید:۱۸۴

شرح وظایف

  • مشاوره و امکان سنجی نیازهای نرم افزاری جدید یا ارتقا آنها در واحد های مختلف سازمان
  • طراحی، توسعه و پشتیبانی پروژه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان
  • طراحی و پیاده سازی برخی نرم افزارهای کاربردی
آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱