واحد توسعه نرم افزار

تعداد بازدید:۱۰۶۱

شرح وظایف

  • مشاوره و امکان سنجی نیازهای نرم افزاری جدید یا ارتقا آنها در واحد های مختلف سازمان
  • طراحی، توسعه و پشتیبانی پروژه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان
  • طراحی و پیاده سازی برخی نرم افزارهای کاربردی
مرتضی سیروسی

  مرتضی سیروسی

  برنامه نویس Front End


  •   واحد توسعه نرم افزار

سپر سبزه کار

  سپهر سبزه کار

  برنامه نویس Back End


  •   واحد توسعه نرم افزار

داوود نصرآبادی

  داوود نصرآبادی

  برنامه نویس Back End


  •   واحد توسعه نرم افزار

حمیده یوسفی

  حمیده یوسفی

  برنامه نویس Back End


  •   واحد توسعه نرم افزار

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۲