واحد راهبری نرم افزار

تعداد بازدید:۴۹۵۱

شرح وظایف

 • راهبری یا پشتیبانی سیستم های نرم افزاری
 • نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های خریداری شده
 • تعامل با شرکت های طرف قرارداد
 • ارائه آموزش های لازم برای نرم افزارهای نصب شده در داخل سازمان
 • نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های خریداری شده

همکاران واحد توسعه و راهبری نرم افزار

اعظم خیرآبادی

  اعظم خیرآبادی

پشتیبانی اتوماسیون اداری,مسوول اینترنت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   31022931

 •   az.khairabadi[at]birjand.ac.ir

زهرا اخلاقی راد

  زهرا اخلاقی راد

راهبر ارشد سامانه جامع دانشگاه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   31022932

 •   z.akhlaghirad[at]birjand.ac.ir

کاظم آرمین

  کاظم آرمین

مسوول سایت - مسوول سامانه اطلاعات اساتید - رابط تیم توسعه نرم افزار


 •   آزمایشگاه مرکزی

 •   31022933

 •   armin[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱