واحد مالی، اداری و آموزش

تعداد بازدید:۴۱۷۰

شرح وظایف

  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و هماهنگی با دوره های آموزش آزاد
  • پیگیری و انجام استعلامات فنی لازم از شرکتها
  • بررسی و نظارت فنی بر خرید و تحویل تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری
  • هماهنگی و نظارت بر عقد قرادادها
  •  پیگیری کلیه موارد مالی و اداری در حوزه های ستادی
آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷