دستاوردها

تعداد بازدید:۳۲۶۳

  • طراحی و پیاده سازی سامانه پشتیبانی فناوری اطلاعات
  • طراحی و پیاده سازی سامانه بایگانی الکترونیکی (مدیریت امور آموزشی)

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۷