واحد زیرساخت و شبکه

تعداد بازدید:۷۱۲۹
مرتضی عباسی

  مرتضی عباسی

پشتیبانی پست الکترونیک , پشتیبانی شبکه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022941

 •   abbasi[at]birjand.ac.ir

یاسرحسین پور

  یاسرحسین پور

پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022942

 •   y.hoseinpour[at]birjand.ac.ir

نرجس پسندیده فرد

  نرجس پسندیده فرد

پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022943

 •   n.pasandidehfard[at]birjand.ac.ir

ملیحه فرخی فرد

  ملیحه فرخی فرد

پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022944

 •   Malihe.farrokhi[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲