واحد زیرساخت و شبکه

تعداد بازدید:۸۳۸۶
مرتضی عباسی

  مرتضی عباسی

پشتیبانی پست الکترونیک، پشتیبانی شبکه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022941

 •   abbasi[at]birjand.ac.ir

یاسرحسین پور

  یاسرحسین پور

پشتیبان شبکه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022942

 •   y.hoseinpour[at]birjand.ac.ir

نرجس پسندیده فرد

  نرجس پسندیده فرد

پشتیبانی پست الکترونیک، پشتیبانی شبکه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022943

 •   n.pasandidehfard[at]birjand.ac.ir

عباس جابری

  عباس جابری

پشتیبان شبکه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022946

 •   ajaberi[at]birjand.ac.ir

علیرضا آتش فراز

  علیرضا آتش فراز

پشتیبان شبکه


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد شبکه و زیرساخت

 •   31022945

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۲