انتصاب اعضای حقوقی و حقیقی کمیته تخصصی باغات دانشگاه

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۳ کد : ۱۰۰۵۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۹۵
براساس ابلاغ‌های جداگانه‌ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند اعضای حقوقی و حقیقی، رئیس و دبیر کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب شدند.
انتصاب اعضای حقوقی و حقیقی کمیته تخصصی باغات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، طی ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر سیدوحید اسلامی معاون اداری و مالی دانشگاه به عنوان عضو حقوقی و رئیس کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب شد. دکترعلی شهیدی رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست براساس ابلاغی از سوی دکتر خامسان به عنوان عضو حقوقی و دبیر کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب شد.
همچنین دکتر خامسان طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای دکتر محمدحسن سیاری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دکتر محمدحسین امینی‌فرد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی باغبانی و دکتر سعید مودی عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاه‌پزشکی را به مدت دوسال به عنوان اعضای حقیقی کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب کرد.
در متن این ابلاغ‌ها آمده است؛ با توجه به سـیاست دانشـگاه در خصوص واگذاری باغات پردیس‌های امیرآباد و شوکت آباد به بخش خصوصـی و با استناد به مصـوبه دوم صـورتجلسه مورخ 23/6/99 هیـأت رئیسـه و نظر بـه مراتب تعهـد، تجـارب و شایسـتگی‌هـای علمی و اجرایی جنـاب‌عالی، به موجب این ابلاغ به مـدت دو سـال به عنوان عضو حقیقی کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب می‌شویـد. امیـد است با اتکال به خداوند سـبحان و بهره‌گیری از مشارکت و همفکری سایر اعضا در راسـتای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله (ارائه راهکارهای لازم و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات کمیته توسط پیمانکاران) موفق و مؤید باشید.