اخبار

ارائه آموزش‌های کاربردی و تهیه نقشه رشد دانشجویان پردیس مهندسی دانشگاه بیرجند
با هدف افزایش توان اشتغا‌ل‌پذیری دانشجویان انجام شد؛

ارائه آموزش‌های کاربردی و تهیه نقشه رشد دانشجویان پردیس مهندسی دانشگاه بیرجند جدید

برای افزایش توان اشتغا‌ل‌پذیری و برنامه‌ریزی موثر در طول دوره تحصیل و ارائه آموزش‌های کاربردی، نقشه رشد دانشجویان پردیس مهندسی دانشگاه بیرجند تدوین شد.

ادامه مطلب
صدور مجوز انتشار نشریه روستا و توسعه پایدار فضا
به‌دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستیای ایران صورت گرفت؛

صدور مجوز انتشار نشریه روستا و توسعه پایدار فضا جدید

مجوز انتشار نشریه روستا و توسعه پایدار فضا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دانشگاه بیرجند اعطا شد.

ادامه مطلب

در دسترس نبودن سامانه آموزش‌های مجازی به دلیل ارتقاء

بـا تـوجه بـه اســتقبال و همراهی بی نظیر خـانواده بزرگ دانشــگاه بیرجنـد در استفاده از سامانه آموزش های مجازی به استحضار می رساند این سامانه جهت ارتقـاء و به روز رسـانی زیرساختی، از روز پنـج شـنبه مورخ ۲۱ فروردین ساعت ۱۲ ظهر الی جمعه ۲۲ فروردین ساعت ۱۲ شب از دسترس خارج خواهد بود.

ادامه مطلب
تقدیر مدیرکل پدافند غیرعامل استان از رئیس دانشگاه بیرجند و رابط پدافند غیرعامل دانشگاه

تقدیر مدیرکل پدافند غیرعامل استان از رئیس دانشگاه بیرجند و رابط پدافند غیرعامل دانشگاه

محمدعلی آخوندی مدیرکل و دبیر شورای پدافند غیرعامل از زحمات و اقدامات مؤثر دکتر خامسان ‏رئیس دانشگاه بیرجند و تلاش‌های دکتر تقی‌پور رابط پدافند غیرعامل دانشگاه تقدیر کرد.‏

ادامه مطلب
پایش سلامت جسم کارکنان سازمان مرکزی
توسط  مرکز بهداشت و درمان دانشگاه انجام شد؛

پایش سلامت جسم کارکنان سازمان مرکزی

پایش سلامت جسم کارکنان همزمان با آغاز به کار دانشگاه و حضور تعدادی از همکاران اداری امروز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب