اخبار دانشکده ها

ابقاء رئیس دانشکده هنر

ابقاء رئیس دانشکده هنر

به موجب ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند دکتر حسین بارانی به مدت دو سال در سمت رئیس دانشکده هنر ابقاء شد.

ادامه مطلب
انتصاب مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده هنر

انتصاب مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده هنر

به موجب ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دکتر هما مالکی عضو هیأت علمی دانشکده هنر به عنوان ‏مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده هنر منصوب شد.‏

ادامه مطلب
انتصاب مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه پردیس مهندسی

انتصاب مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه پردیس مهندسی

طی ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر هادی فرهادیان عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی معدن به عنوان مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه پردیس مهندسی منصوب شد.

ادامه مطلب