اخبار دانشکده ها

انتصاب مدیر‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎مهندسی‎ ‎مکانیک‎ ‎دانشکده‎ ‎مهندسی

انتصاب مدیر‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎مهندسی‎ ‎مکانیک‎ ‎دانشکده‎ ‎مهندسی

طی ابلاغی از سوی دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند دکتر حسن حسن‌زاده عضو هیأت علمی گروه آموزشی ‏مهندسی مکانیک به‎ ‎مدت‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مدیر‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎مهندسی‎ ‎مکانیک‎ ‎دانشکده‎ ‎مهندسی‎ ‎منصوب ‏شد.‏

ادامه مطلب
انتصاب مدیر گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

انتصاب مدیر گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

براساس ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند دکتر آرزو پایدارفرد عضو هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎فرش به‎ ‎مدت‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مدیر‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎فرش‎ ‎دانشکده‎ ‎هنر‎ ‎منصوب شد.‏

ادامه مطلب