اطلاعیه دانشجویی

راهپیمایی و اجتماع بزرگ بانوان «زن، عزت، هویت ایرانی» «تجدید میثاق با انقلاب و ولایت»

راهپیمایی و اجتماع بزرگ بانوان «زن، عزت، هویت ایرانی» «تجدید میثاق با انقلاب و ولایت»

راهپیمایی و اجتماع بزرگ بانوان «زن، عزت، هویت ایرانی» «تجدید میثاق با انقلاب و ولایت» وعده ما: پنجشنبه ۲۱ مهرماه- ساعت ۰۹:۳۰ صبح میدان ابوذر به سمت میدان قدس{سرویس ایاب و ذهاب: ساعت رفت از پردیس شوکت آباد، پردیس امیرآباد و خوابگاه توحید: ۸:۴۵ و برگشت: ۱۱:۳۰}

ادامه مطلب