اخبار

جلسه هماهنگی پروژه مشترک اعضای هیأت علمی گروه آموزشی معدن با شرکت معدنی کانسنگ سرخ آرارات
در راستای ارتباط جامعه و صنعت برگزار شد؛

جلسه هماهنگی پروژه مشترک اعضای هیأت علمی گروه آموزشی معدن با شرکت معدنی کانسنگ سرخ آرارات

جلسه هماهنگی پروژه مشترک اعضای هیأت علمی گروه آموزشی معدن با شرکت معدنی کانسنگ سرخ آرارات به‌منظور تداوم ارتباط با جامعه و صنعت برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه تعامل و همکاری دانشگاه بیرجند و دادگستری خراسان جنوبی
در راستای رسالت اجتماعی دانشگاه و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد:

برگزاری جلسه تعامل و همکاری دانشگاه بیرجند و دادگستری خراسان جنوبی

جلسه هماهنگی جهت افزایش تعامل دانشگاه و دادگستری خراسان جنوبی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

ادامه مطلب