آرشیو اخبار

انتصاب مهندس علی یعقوبی به عنوان عضو حقیقی کمیته عمرانی و عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند

انتصاب مهندس علی یعقوبی به عنوان عضو حقیقی کمیته عمرانی و عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، طی احکام جداگانه ای مهندس علی یعقوبی را به مدت یکسال به عنوان عضو حقیقی کمیته عمرانی و عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند منصوب کرد.

ادامه مطلب