انتصاب ناظر کمیته تخصصی باغات دانشگاه

۱۵ مهر ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۲ کد : ۱۰۰۶۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۷۱
دکتر سیدوحید اسلامی معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند طی ابلاغی مسعود گندمی کارشناس کشاورزی مزرعه آموزشی و تحقیقاتی را به مدت دوسال به سمت ناظر کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب کرد.
انتصاب ناظر کمیته تخصصی باغات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، در این ابلاغ آمده است؛ با توجه به سـیاست دانشـگاه در خصوص واگذاری باغات پردیس‌های امیرآباد و شوکت آباد به بخش خصوصـی و با استناد به مصـوبه دوم صـورتجلسه مورخ 23/6/99 هیـأت رئیسـه و نظر بـه مراتب تعهـد، تجـارب و شایسـتگی‌هـای علمی و اجرایی جنـاب‌عالی، به موجب این ابلاغ به مـدت دو سال به عنوان ناظر کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب می‌شوید. امیـد اسـت بـا اتکـال بـه خداونـد سـبحان و بهره‌گیری از مشـارکت و همفکری سـایر اعضـا در راسـتای تحقـق اهـداف و مأموریت‌های محوله (ارائه راهکارهای لازم و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات کمیته توسط پیمانکاران) موفق و مؤید باشید.
شایان ذکر است پیش از این طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند اعضای حقیقی، حقوقی، رئیس و دبیر کمیته تخصصی باغات دانشگاه منصوب شدند.