تمدید انتصاب سه عضو حقیقی شورای دانشگاه

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۲ کد : ۱۰۵۶۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۲۵
براساس ابلاغ‌های جداگانه‌ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، با تمدید انتصاب دکتر محمدعلی بهدانی ‏عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دکتر ناصر ندا عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق- مخابرات ‏و دکتر محمد هادی شهاب عضو هیأت علمی گروه آموزشی معارف اسلامی، به مدت دو سال به عنوان عضو حقیقی شورای ‏دانشگاه موافقت شد.‏
تمدید انتصاب سه عضو حقیقی شورای دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، در این ابلاغ‌ها آمده است؛ به اسـتناد آئین‌نامه جامع مدیریت ‏دانشـگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (بند 3 و 4 از ترکیب شورای مؤسسه)، ضمن تشـکر از حضور ‏مسـتمر و مثمرثمر جنـابعالی در جلسات شورای دانشـگاه به عنوان عضـو حقیقی، از تاریـخ این ابلاغ عضویت شـما در ‏شورای فوق به مـدت دو سـال تمدیـد می‌شود. کامیابی روزافزون جناب‌عالی و اعتلای جایگاه دانشگاه بیرجند را آرزومندم‎.‎
شورای مؤسسه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می‌باشد که به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های جاری مؤسسه‌ براساس ‏سیاست‌های کلان مصوب در هیأت امنا و یا سایر یرمراجع ذیصلاح می‌پردازد‎.‎