رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی منصوب شد

۰۹ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۱۳۹۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۰۹۹
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی منصوب شد

دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر علی خاکی صدیق را به مدت دوسال به سمت رئیس کمیسون دائمی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این حکم آمده است:

مقتضی است در چارچوب وظایف و اختیارات مندرج در آیین نامه داخلی هیأت امنا پس از هماهنگی با مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه و دبیر هیات امنای ذی ربط و همکاری سایر اعضای محترم کمیسیون، نسبت به برگزاری منظم جلسات کمیسیون دائمی جهت بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در هیأت امنا اقدام نمایند.

شایان ذکر است پیش از این دکتر سید جواد اظهری ریاست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی  را بر عهده داشت.