برای اولین‌بار در کشور؛

اجرای طرح مدیریت استعداد در دانشگاه بیرجند

۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۸ کد : ۱۴۲۷۷ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۱۰۲
طرح مدیریت استعداد برای اولین‌بار در کشور با هدف افزایش خودآگاهی دانشجویان در ارتباط با استعدادها، ویژگی‌های شخصیتی و رغبت‌های تحصـیلی ـ شـغلی و نیز میزان هماهنگی این ویژگی‌ها با وضـعیت موجود دانشـجویان در دانشگاه بیرجند اجرا شد.
اجرای طرح مدیریت استعداد در دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، با همت مرکز مشاوره و توانمندسازی و گروه امور هدایت اسـتعدادهای درخشان دانشـگاه و با هدف افزایش خودآگاهی دانشجویان در ارتباط با استعدادها، ویژگی‌های شخصیتی و رغبت‌های تحصـیلی- شـغلی و نیز میزان هماهنگی این ویژگی‌ها با وضـعیت موجود دانشـجویان، طرح مدیریت استعداد بعد از برگزاری جلسات مشترک با حوزه‌های معاونت آموزشـی و دانشـجویی دانشگاه و مشورت با متخصصـین از فروردین 1400  اجرا شـد و در نیمه اول شهریورماه به اتمام رسید.
در مقدمه این طرح آمده است؛ کشف استعدادها و مدیریت آنها در راستای اهداف نوین دانشگاه مبنی بر کارآفرینی و نوآوری است. در چند سال اخیر، دانشگاه بیرجند تحت عنوان دانشگاه کارآفرین با جایگاه و نقشی متفاوت از دانشگاه سنتی، گام‌های مفید و مؤثری برداشته است. به همین منظور، طرح مدیریت استعداد با هدف شناسایی استعدادها، نقاط قوت و ضعف دانشجویان و افزایش آگاهی آنها در ارتباط با توانمندی‌ها و استعدادهای خود و همچنین افزایش استخدام پذیری انجام گرفت. همچنین، در مرحله بعدی این طرح آموزش مهارت فردی، شغلی و کارآفرینی به دانشجویان و آماده‌سازی این قشر برای کار در دنیای متفاوت آینده در برنامه  قرار گرفت.
برای شناسایی ویژگی‌های شخصیتی، علایق شغلی، نوع هوش و ترجیحات به ترتیب از ابزارهای آزمون شخصیت شناسی، رغبت سنجی، هوش‌های چندگانه و پرسشنامه استفاده گردید و در مرحله نخست، این ابزارها در سایت طراحی و اپرسشنامه آنلاین ایجاد شد. پس از اعلام فراخوان در فضای مجای و سایت دانشگاه و دیگر فضاهای اطلاع‌رسانی و با توجه به اینکه مقرر شده بود دانشجویان در طی سه روز متوالی نسبت به تکمیل پرسشنامه‌ها اقدام نمایند بررسی و نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها به‌صورت روزانه انجام شد. در ادامه تفکیک شرکت کنندگان بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تحصیلی، محل تحصیل و مقطع صورت گرفت. نتایج برای هر شرکت کننده به‌صورت مجزا تهیه شد و همچنین با 132 شرکت کننده در این طرح تماس گرفته شد. نظر دانشجو در ارتباط با طرح و سؤالات، گفتگو در ارتباط با نقاط ضعف و قوت دانشجو از نظر خودش،  دغدغه مندی‌های دانشجو در ارتباط با استعدادها و توانمندی‌هایش، توضیح تیپ شخصیتی دانشجو طبق آزمون مایرز بریگز با نگاهی بر آزمون هالند،  توضیح نوع هوش دانشجو طبق نتایج آزمون هوش گاردنر،  بررسی نتایج آزمون اهمیت مینه سوتا ،  محیط‌های کاری مناسب، گفتگو در ارتباط با نقاط ضعف مورد پذیرش دانشجو، پیشنهاداتی برای داشتن تعاملات بهتر، معرفی مرکز نوآوری، کارآفرینی و فناوری  و دیگر مراکز دانشگاه و تشویق دانشجو به پیگیری توانمندی‌ها و استعدادهای خویش و بازخورد دانشجو در تماس با هر دانشجو مورد بررسی قرار گرفت.
لازم به توضیح است؛ دکتر هادی صمدیهء، دکتر سیده عاطفه حسینی و فاطمه نادری کارشناسان این طرح بودند.

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰