در راستای سند چشم اندازه ۵ ساله دانشگاه صورت پذیرفت:

بررسی و تدوین راهبردهای کلان حوزه ریاست دانشگاه بیرجند

۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۸:۳۳ کد : ۱۵۳۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۷۴۷
بررسی و تدوین راهبردهای کلان حوزه ریاست دانشگاه بیرجند

 جلسه بررسی راهبردهای کلان حوزه ریاست دانشگاه در راستای طرح بازنگری سند چشم انداز پنج ساله دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، تاکنون سه جلسه در راستای بررسی و تدوین سند چشم انداز 5 ساله  دانشگاه در حوزه ریاست دانشگاه بیرجند با حضور اعضای تیم تدوین سند و مدیران حوزه ریاست برگزار گردیده و نظرات اعضا مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است و نهایتا با توجه به ظرفیت ها، تهدیدها و فرصت های موجود، راهبردهای مورد نیاز اخذ گردید.

در این جلسه دکتر خامسان ریاست دانشگاه بیرجند، تدوین سند پنج ساله را برای توسعه و ارتقای جایگاه دانشگاه بیرجند را بسیار ضروری ارزیابی کرده و اذعان داشتند که رشد و پیشرفت دانشگاه نیاز به همت همگانی جامعه دانشگاهی بیرجند دارد.

در ادامه، دکتر محمد حسن خسروی، مجری طرح تدوین سند چشم انداز 5 ساله دانشگاه بیرجند به بیان پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه و سطح کلان کشور جهت ارتقای سطح دانشگاه پرداخته و راهبردهای کلان حوزه ریاست توسط ایشان و سایر مدیران مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفت و در آخر با جمع بندی موضوعات، راهبردهای مطلوبی برای چشم انداز این حوزه ارائه گردید.