عضویت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در کارگروه هویت و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۸ کد : ۱۶۱۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۹۵

به موجب حکمی از سوی دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمدقادر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند به مدت یکسال به عضویت در کارگروه هویت و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درآمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این حکم آمده است:
 انتظار میرود با بهره گیری از ظرفیتهای موجود، در تحقق اهداف و مأموریتهای کارگروه و تقویت همبسـتگی ملی در راسـتای سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گامهای مؤثری بردارید.
شایان ذکر است دکتر محمدقادر قادری استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه می باشد و هم اکنون مسئولیت معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه بیرجند را نیز بر عهده دارد.