انتصاب اعضای حقیقی شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸ کد : ۱۶۵۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۶۳

به موجب ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مدت دوسال به سمت عضو حقیقی شورای مذکور درآمدند.
شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه با مأموریت برنامه ریزی، بازنگری و هدایت رشته های تحصیلی دانشگاه، به روز رسانی برنامه های درسی و ایجاد نوآوری های آموزشی در دانشگاه منصوب گردیدند.
دکتر هادی پورشافعی، رئیس دانشکده علوم تربیتی، دکتر مهدی ناصری، رئیس دانشکده مهندسی و دکتر سیدمرتضی موسوی، رئیس دانشکده علوم سه عضو حقیقی شورای برنامه ریزی می باشند که براساس ابلاغ رئیس دانشگاه منصوب شدند.