ابقای مسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۶ کد : ۱۶۶۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۷۰
ابقای مسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی ابلاغی دکتر علی شهیدی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب را به مدت دو سال به سمت مسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر شهیدی دانشیار گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و دارای مدرک دکتری از دانشگاه شهید چمران اهواز است.

ارائه 12 مقاله ISI و 15 مقاله ISC، انتشار 53 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی، ارائه 195 مقاله در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی، کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه در سالهای 93،91،81، کسبعنوان استاد نمونه دانشگاه در سالهای 97 و 96
، اجرای 9 طرح پژوهشی و همکاری در اجرای 5 طرح پژوهشی، تهیه 9 طرح مطالعاتی، راهنمایی و مشاوره 55 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و دبیری چند همایش علمی بخشی ازسوابق علمی، آموزشی و پژوهشی دکتر شهیدی می باشد.

مسئول تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه تسطیح اراضی و نقشه‌برداری در سال 1379، مدیر گروه آبیاری دانشکده کشاورزی، مدیر گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی از سال 89 تا 93، عضو کمیته تحقیقات و ناظر طرح های تحقیقاتی آب منطقه ای خراسان جنوبی از سال 1384 تا کنون، عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران از سال 1395 تاکنون و مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند از سال 1394 تاکنون بخشی از سوابق اجرایی وی است.

(رزومه)