بازدید نمایندگان صندوق رفاه وزارت علوم از غذاخوری مرکزی دانشگاه

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۷ کد : ۱۸۱۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۴۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در راستای صنعتی سازی آشپزخانه مرکزی دانشگاه که با تلاش ریاست دانشگاه و پیگیری معاونت دانشجویی صورت گرفت، صبح امروز نمایندگان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به بازدید از تجهیزات آشپزخانه مرکزی دانشگاه پرداختند.

در این بازدید که با حضور مدیر دانشجویی و ریاست اداره تغدیه برگزار شد، نمایندگان صندوق رفاه ضمن تاکید بر مناسب بودن فضای مورد استفاده، به بررسی تجهیزات مورد استفاده پرداختند و پیشنهاداتی نیز جهت بهبود شرایط ارائه کردند.

منصوری مدیر دانشجویی دانشگاه، ضمن ارائه گزارشی در خصوص مراحل آماده سازی آشپزخانه مرکزی و تهیه تجهیزات مورد استفاده، کارشناسان صندوق رفاه را در جریان اقدامات انجام شده و همچنین کمبودها و محدودیت های پیش رو قرار داد. شایان ذکر است پیرو سفر مقام عالی وزارت و ریاست صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف اولین مرحله از صنعتی سازی آشپزخانه مرکزی با اعتباری بالغ بر 1.300.000 ریال اجرا گردید.