برگزاری کارگاه های آموزشی تبیین الگوی توزیع اعتبارات در دانشگاه

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۴ کد : ۱۸۲۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۸۴
برگزاری کارگاه های آموزشی تبیین الگوی توزیع اعتبارات در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دو کارگاه آموزشی تبیین الگوی توزیع اعتبارات در دانشگاه ویژه کارشناسان برنامه و بودجه و امور مالی و مدیران دانشگاه 15 بهمن 97 در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

این کارگاه ها  با حضور و ارائه دکتر دین محمدی مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت دانشگاه زنجان در اتاق جلسات معاونت اداری و مالی دانشگاه و سالن جلسات حوزه ریاست برگزار گردید.

در این کارگاه های تخصصی توسط دکتر دین محمدی به موضوعاتی از قبیل چگونگی توزیع اعتبارات،شاخص های توزیع اعتبارات و انتقال تجارب توسط پرداخته شد.