اعضای حقیقی شورای ترفیع دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه بیرجندمنصوب شدند

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۵ کد : ۲۱۲۳۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۶۲۵
طبق آیین نامه اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی مصوب اول مرداد ۱۴۰۱ هیأت امنای دانشگاه‌های خراسان جنوبی، اعضای حقیقی شورای ترفیع دانشکده / پردیس برای مدت دو سال منصوب شدند.
اعضای حقیقی شورای ترفیع دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه بیرجندمنصوب شدند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، اعضای حقیقی شورای ترفیع از پردیس علوم پایه؛ دکتر محمدمهدی فیروزآبادی، دکتر هادی علیزاده نوقابی، دکتر محمد حسین زرین کوب، دکتر حیدر رئیسی، از دانشکده هنر؛ دکتر حسین بارانی؛ دکتر علی زارعی، از دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دکتر محمد بهنام‌فر، دکتر محمود فال سیلمان، دکتر محمدحسن الهی‌زاده، از پردیس مهندسی؛ دکتر محسن خطیبی‌نیا، دکتر حمید فلقی، از پردیس کشاورزی؛ دکتر سیدهمایون فرهنگ‌فر، دکتر محمدحسن سیاری‌زهان، دکتر محمدرضا رضایی و از پردیس علوم رفتاری؛ دکتر احمد خامسان، دکتر علی ثقه الاسلامی، دکتر محمدجواد هاشم زاده معرفی شدند.
در ابلاغ صادره از سوی دکتر سیدجواد حسینی‌واشان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند، آمده است؛ بنا به پیشـنهاد رؤسای دانشـکده‌ها و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایسـتگی‌های علمی، پژوهشی شما، طبق آیین نامه اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی مصوب اول مرداد 1401 هیأت امنای دانشگاه‌های خراسان جنوبی، به مدت دو سال به عنوان عضـو حقیقی شورای ترفیع دانشـکده منصوب می‌شویـد. امیـد است با رعایت عـدالت و دقت در انجام امور و مأموریت‌های محوله از جمله بررسی پرونده‌های پایه اسـتحقاقی و تشویقی اعضای محترم هیأت علمی بر مبنای آخرین آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، شـیوه‌نامه اجرایی هیأت ممیزه دانشگاه و آیین نامه اعطای ترفیع سالانه در راسـتای پویـایی و نشاط اعضای هیأت علمی و ارتقای دانشـگاه بیرجنـد با هم فکری اعضای شورای ترفیع تلاش نمایید.

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱