دومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند منتشر شد

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۴ کد : ۲۴۴۹ اطلاعیه ها اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۴۸
دومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند منتشر شد

دومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند منتشر شد

منتظر دریافت نظرات؛ پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان هستیم

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

(دانلود)