در پژوهشی مشترک توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شد؛

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

۲۲ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۷ کد : ۲۵۳۷۹ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۱۱۴
در پژوهش انجام شده، اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند با همکاری اساتید دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد تهران، اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal)  بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و بی‌لذتی بررسی شد. این پژوهش توسط دکتر مهدی رضایی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و دکتر سمانه خزاعی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند، دکتر محمدمهدی شریعت باقری( ازمایشگاه شناختی دانشگاه آزاد تهران)، و دکتر هوشنگ گراوند، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان انجام شد.
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و بی‌لذتی توسط دکتر مهدی رضایی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و دکتر سمانه خزاعی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند، دکتر محمدمهدی شریعت باقری( آزمایشگاه شناختی دانشگاه ازاد تهران)، و دکتر هوشنگ گراوند، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان انجام شد. در این مطالعه باز (Open Lable) 182 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران از دو بیمارستان فرهیختگان و بقیه الله اعظم شهر تهران در سالهای 2018 تا 2022 انتخاب شدند. برای تعیین میزان اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی، ناحیه پشتی‌جانبی پیش‌پیشانی چپ (dLPFC) مغز به مدت ده روز متوالی با شدت 2 میلی‌آمپر تحریک می‌شد. دو یافته مهم از این مطالعه استخراج شد: 1)  تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال در ناحیه dLPFC چپ به طور معناداری نشانه‌های افسردگی اساسی و بی‌لذتی را کاهش می‌دهد؛ ولی برای کاهش نشخوار فکری مناسب نیست. بنابراین، می‌تواند به عنوان یک تنیک درمانی نسبتا جدید در درمان این افراد بکار گرفته شود. 2) یافته جالب این مطالعه شاید این نتیجه باشد که بی‌لذتی زیاد دوره خط پایه، با پاسخدهی بیشتر به درمان همبستگی داشت. به عبارت دیگر افرادی که قبل از درمان بی‌لذتی بیشتری داشتند، نتایج بهتری از درمان گرفتند.
قابل ذکر است این مطالعه در یک مجله JCR با رتبه Q1 و ضریت تاثیر 6/6 (Journal of Affective Disorders) انتشار یافته است.

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۴۰۲