توسط عضو هیأت علمی دانشگاه انجام شد؛

شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

۰۷ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۱ کد : ۲۵۵۶۲ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۰۷۳
دکتر سیدناصر رئیس السادات، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشگاه در یافته جدید خود گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین) را شناسایی و برای اولین بار به نام Oligoptyxis khorasanica Guzhov. Nazemi sp nov معرفی کرد. یافته استاد دانشگاه بیرجند در نماد روز ملی سنگواره ۱۴۰۲ انجمن دیرینه شناسی ایران استفاده شد.
شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، دکتر سیدناصر رئیس السادات، عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)، یافت شده از منطقه نیمبلوک در شمال شهرستان قاین، خاور ایران مرکزی را برای اولین بار به نام Nazemi sp. nov Oligoptyxis khorasanica Guzhov معرفی و همراه با مجموعه فونی غنی از دیگر سنگواره‌های شکم‌پایان گزارش کرد.
براساس این یافته، نماد انتخاب شده برای لوگوی روز ملی سنگواره ۱۴۰۲، تصویری از این گونه است.
دکتر رئیس السادات افزود: اولین بار در سال ۱۳۹۶، انجمن دیرینه‌شناسی ایران در راستای اهداف ترویجی - آموزشی خود و به پیروی از انجمن بین‌المللی دیرینه‌شناسان، روز سوم آبان ماه مطابق با ۲۵ اکتبر را به عنوان "روز ملی فسیل (سنگواره)" برگزید. هدف اصلی از انتخاب و معرفی چنین مناسبتی، معرفی بیشتر سنگواره‌ها و دانش دیرینه‌شناسی برای علاقه‌مندان مختلف، از دانشجویان تا عامه مردم، و معرفی کاربردهای این علم در شناخت تاریخ زمین، سرگذشت حیات، اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و نیز برقراری ارتباط شایسته‌ای میان متخصصین این دانش بنیادی با بطن جامعه است.

Raisossadat, S. N., Guzhov, A.V. Nazemi Dasht Arzhaneh, R. Motamedalshariati M. 2022. Gastropoda from Lower Cretaceous deposits of Nimbolook area, Eastern Iran. Stratigraphy and Geological Correlation, 30, 1, 65–74.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۲