قرارگیری نام عضو هیأت علمی دانشگاه در لیست پژوهشگران پر استناد پایگاه ISC

۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۳ کد : ۲۶۲۲۸ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۳۰۸۷
 لیست پژوهشگران پر استناد پایگاه ISC براساس نشریات ایرانی حوزه های علوم انسانی،  علوم اجتماعی، هنر و معماری در بازه ۱۰ ساله (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۱) منتشر شد. براساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) نام دکتر محمد بهنام‌فر، عضو هیأت علمی گروه آموزشی ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند در جمع  ۴۲۴ نفر پژوهشگر پراستناد قرار گرفت.
قرارگیری نام عضو هیأت علمی دانشگاه در لیست پژوهشگران پر استناد پایگاه ISC

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، براساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)،  از دانشگاه بیرجند دکتر محمد بهنام‌فر،  استاد گروه آموزشی ادبیات فارسی دانشگاه  در جمع پژوهشگران پراستناد قرار گرفت.
براساس دکتر محمد بهنام‌فر، در حوزه موضوعی  زبان و ادبیات با تعداد کل 61 استناد در جمع پژوهشگران پر استناد قرار گرفت.
مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC ، از سال گذشته با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده 
خود اقدام به شناسایی پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌نماید که در این گزارش، پژوهشگران پر استناد در بازه زمانی 10 ساله (1400 ـ 1391) معرفی شده‌اند. این تحلیل با شناسایی فهرستی از پراستنادترین نویسندگان در هر حوزه با استفاده از روش‌های نرم افزاری آغاز می‌شود. در مرحله بعد، ابهام زدایی و یکدست ساز ی این فهرست که منجر به شناسایی افراد متعدد با نام یکسان یا افراد یکسان با نامهای متنوع میشود انجام می پذیرد. پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران پر استناد بر اساس حدود آستانه استناد ی (Threshold)به عنوان پژوهشگران پراستناد گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی ، هنر و معماری در نظر گرفته می‌شوند. معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است. 
تعداد 424 نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در 16 حوزه‌ی موضوعی علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری دسته بند ی شدند. در گزارش پیشین موسسه ISC ، تعداد 333 پژوهشگر به عنوان پژوهشگر پر استناد این حوزه معرفی شده بودند که در سال جاری شاهد رشد27 درصدی پژوهشگران هستیم.

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، کسب این موفقیت ارزشمند را به این پژوهشگر برتر و خانواده بزرگ دانشگاه بیرجند تبریک عرض می‌نماید.

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۲