توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند انجام شد؛

بررسی اثر مدیریت کاربری اراضی و تغییراقلیم بر رواناب

۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۳ کد : ۲۶۹۷۱ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۶۱۸
پژوهشگران دانشگاه بیرجند، اثر مدیریت کاربری اراضی و تغییراقلیم بر رواناب با استفاده از مدل +SWAT را در قالب رساله دکتری، زهرا زراعتکار، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی منابع آب، با راهنمایی دکتر علی شهیدی، و مشاوره دکتر هادی معماریان، اعضای هیأت علمی دانشگاه بررسی و نتایج حاصله را اعلام کردند.
بررسی اثر مدیریت کاربری اراضی و تغییراقلیم بر رواناب

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، پژوهش صورت گرفته درباره اثر مدیریت کاربری اراضی و تغییراقلیم بر رواناب با استفاده از مدل +SWAT، با هدف ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم و تغییرات کاربری اراضی بر رواناب حوضه آبریز سملقان واقع در استان خراسان شمالی با تلفیق تکنیک های سنجش از دور، مدل هیدرولوژیکی +SWAT و مدل ریزمقیاس نمایی LARS- WG با داده های اقلیمی CMIP6 انجام شده است.
مدیریت پایدار آب در یک حوضه، نیازمند شناخت کامل شرایط هیدرولوژیکی و میزان تبادل جریان‌ها به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. تغییرات اقلیم و کاربری اراضی با اثرگذاری بر پارمترهایی از قبیل رواناب سطحی، تبخیر و تعرق، اثرات قابل توجهی بر جریان رودخانه دارند. تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی به طور قابل توجهی بر میزان رواناب تأثیر می‌گذارد و رژیم بارش و اجزای چرخه هیدرولوژیکی را تغییر می‌دهد.
در این پژوهش مشخص گردید رواناب حوضه برای افق 2049  برای دو سناریو SSP1-2.6 و SSP2-4.5 افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر منابع آب در فصول خشک رو به کمبود است که اهمیت نیاز این حوضه برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و عمرانی را نشان می‌دهد. تغییرات اقلیم دیگر یک تهدید بالقوه برای آینده نیست، بلکه یک تهدید واقعی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۴۰۲