بازدید رئیس دانشگاه از نهالستان پردیس کشاورزی

۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۲۲:۱۹ کد : ۲۷۲۷۶ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۹۸۰
بازدید میدانی رئیس دانشگاه از نهالستان پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست که روز شنبه ۱۱ فروردین ماه جاری انجام شد، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه در نهالستان و حجم تولیدات متنوع در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید رئیس دانشگاه از نهالستان پردیس کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، دکتر لامعی، رئیس دانشگاه با همراهی دکتر محمدی، رئیس حوزه ریاست، دکتر خلیل‌نژاد، سرپرست مدیریت روابط عمومی و دبیر کمیته معماری منظر و رضا حسن‌زاده، رئیس اداره پشتیبانی از امکانات و اقدامات انجام شده در نهالستان پردیس کشاورزی و وضعیت کمی و کیفی نهالستان، حجم تولیدات گیاهی و چگونگی بهره برداری بهینه از منابع دانشگاه را در این مجموعه مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.
رئیس دانشگاه پس از بازدید از مجموعه پردیس کشاورزی با حضور در نهالستان این پردیس، وضعیت کیفی و روند تولیدات در مجموعه گلخانه‌ها، خزانه و ... را مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.
در مجموعه نهالستان استفاده بهینه‌ای از منابع آبی و امکانات صورت گرفته است که این امر باعث تولیدات متنوعی از گیاهان بومی و مقاوم به شرایط محیطی شده است.

آخرین ویرایش۱۲ فروردین ۱۴۰۳