دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی جوان

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۵۴ کد : ۳۲۵۰ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۲۰۱
نشست رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی زیر ۴۰ سال دانشکده های هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ورزشی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست شامگاه چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در محل سالن گردهمایی های مرکز مشاوره و درمان برگزار شد.
دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی جوان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به وجود جمعیت شایان توجه اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه گفت: اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه باعث ایجاد امیدواری، ارتقا و توسعه دانشگاه  است.
رئیس دانشگاه بیرجند اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه را آینده دارهای دانشگاه بیرجند نامید و این افراد را مدیران آینده دار دانشگاه دانست. 
دکتر خامسان تربیت نسل جوان متعهد را وظیفه اصلی دانشگاه ذکر کرد و اظهار داشت: نظرات، پیشنهادات و توصیه های جوانان در سیاستگذاری های دانشگاه لحاظ خواهد شد و این پیشنهادات به وزارتخانه ارسال خواهد شد.
دکتر خامسان ارائه نظرات توسط جوانان را برای ارتقای رتبه و بقای دانشگاه مؤثر دانست و ابراز داشت: در هر بخشی که به جوانان اعتماد شده است آن کار به نحو احسن انجام شده است.
دکتر سامان فرزین مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند ضمن تشکر از اعتماد ریاست دانشگاه به نسل جوان، استفاده از نظرات جوانان را سازنده دانست. 
در ادامه این نشست صمیمی اعضای هیأت علمی نظرات خود را بیان نمودند.
تقسیم کارها در بین تمامی افراد، دریافت و پیگیری نظرات همکاران، تأکید به ارتقای جایگاه دانشگاه و چگونگی نگارش مقالات بین المللی، جایگاه ویژه زبان فارسی، انجام پژوهش برای حل مشکلات منطقه، افزایش مبلغ گرنت، جذب نیروهای با کیفیت، ایجاد رشته های بین رشته ای، ارتباط با جامعه و صنعت بخشی از نظرات و پیشنهادات اعضای هیأت علمی بود.
پس از ارائه نظرات اعضای هیأت علمی، دکتر خامسان نظم را شالوده یک سازمان موفق نامید و تأمین نیازها و تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت آن را از برنامه های پیش رو دانست.
اقدام برای ایجاد و بروزرسانی زیرساختهای فناوری دانشگاه، افزایش اعتبارات پژوهشی و استقبال از پژوهش های تقاضا محور و کیفی در راستای ارتباط با جامعه و صنعت، حداکثر استفاده از منابع در اختیار، پذیرش دانشجویان با کیفیت، ایجاد تغییرات در آیین نامه گرنت و ایجاد گرنت های فناوری و آموزشی، تصویب آیین نامه ثبت شرکت های دانشگاهی، گنجاندن یک فصل در سند راهبردی برای اساتید جوان، دوبرابر شدن اعتبارات گرنت و اعتبارات رفاهی، احصا، اصلاح و غیرحضوری کردن فرآیندها در سند چشم انداز و تقویت زبان فارسی و ایجاد مرکزی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بخش دیگری از سخنان دکتر خامسان بود.
شایان ذکر است دانشگاه بیرجند دارای 126 عضو هیات علمی زیر 40 است.