انتصاب اعضای حقیقی شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۲ کد : ۳۷۳۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۶۳
اعضای حقیقی شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند برای ارائه راهبردهای کلان روابط عمومی در جهت رشد و ارتقای جایگاه دانشگاه در جامعه و افکار عمومی منصوب شدند.
انتصاب اعضای حقیقی شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند به موجب ابلاغی اعضای حقیقی شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند را به مدت دو سال منصوب کرد.
در بخشی از ابلاغ آمده است؛ با استناد به ساختار تشکیلاتی شورای راهبردی روابط عمومی مصوب هیأت رئیسه دانشگاه و به پیشنهاد اعضای حقوقی شورا و با توجه به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی های علمی تان، به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان عضو حقیقی شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند منصوب می شوید.
دکتر حسین بارانی عضو محترم هیأت علمی گروه فرش، دکتر علیرضا فرخی لاشیدانی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی، دکتر مهران تقی‌پور عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی الکترونیک، محمدجواد مشاوری نیا سرپرست محترم گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعی و دکتر فاطمه طاهرپور عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی به عنوان اعضای حقیقی این شورا منصوب شدند.
همفکری و پیشنهاد در خصوص برنامه های روابط عمومی برای شش ماه پیش رو، ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات برای برقراری ارتباط و تعامل بیشتر دانشگاه و جامعه، ارائه راهبردهای کلان روابط عمومی در جهت رشد و ارتقای جایگاه دانشگاه در جامعه و افکار عمومی، ارائه نظرات و پیشنهادات در سایر حوزههای مرتبط با روابط عمومی دانشگاه بخشی از  شرح وظایف این شورا می باشد.
ریاست این شورا برعهده رئیس دانشگاه و دبیر شورای راهبردی روابط عمومی مدیر روابط عمومی خواهد بود.
رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی و رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه از دیگر اعضای حقوقی این شورا هستند.
شایان ذکر است جلسات شورای راهبردی روابط عمومی هر سال دو بار برگزار می شود.