در دانشگاه بیرجند برگزار شد؛

اولین کارگاه کاربست مشاوره گروهی در موقعیت های دانشجویی

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۶ کد : ۳۹۵۴ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۷۶
اولین کارگاه کاربست مشاوره گروهی در موقعیتهای دانشجویی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره منطقه ۹ کشوری امروز سه شنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه بیرجند برگزار شد.
اولین کارگاه کاربست مشاوره گروهی در موقعیت های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در اولین کارگاه آموزشی کاربست مشاوره گروهی در موقعیت های دانشجویی که ویژه کارشناسان مراکز مشاوره منطقه 9 کشور برگزار شد، کارشناسانی از دانشگاه های فردوسی مشهد، کوثر بجنوورد، فناوری نوین سبزوار، مجتمع آموزش عالی گناباد، صنعتی شاهرود، صنعتی بیرجند، صنعتی قوچان و دانشگاه بیرجند حضور داشتند. 
در اولین روز از برگزاری این کارگاه، دکتر برآبادی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد و مدرس این کارگاه به اهمیت جایگاه مشاوره گروهی در مشاوره و روان درمانی و در مواجهه با موقعیت های دانشجویی پرداخت.
اولین کارگاه کاربست مشاوره گروهی در موقعیت های دانشجویی 11 و 12 تیرماه 1398 در محل سالن بشارت مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند به مدت 16 ساعت برگزار می شود.
لازم به ذکر است؛ کارگاه آموزشی کاربست مشاوره گروهی در موقعیت های دانشجویی اولین کارگاه آموزشی است که توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه بیرجند ویژه کارشناسان مراکز مشاوره منطقه 9 کشور برگزار می شود.