بازدید نماینده اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم از دانشگاه بیرجند

۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۰ کد : ۶۲۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۶۱

دکتر رضا قاسم نژاد رئیس اداره ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده و ارزیاب این اداره کل 13 و 14 آبان 97 از امکانات ورزشی دانشگاه بیرجند بازدید به عمل آورد.

دکتر قاسم نژاد به همراه معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه و جمعی از کارشناسان این مدیریت ضمن بازدید از اماکن و فضاهای ورزشی و اتاق های تندرستی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه در جریان امکانات و درخواست های این حوزه قرار گرفت.

وی در نشست های جداگانه ای که با حضور انجمن های ورزشی و کارکنان مدیریت تربیت بدنی برگزار شد با فعالیت های ورزشی و امکانات این حوزه آشنا شد.