برگزاری جلسه حوزه امور مالی و حقوقی دانشگاه  با مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۶۹۵۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۴۵
جلسه حوزه امور مالی و حقوقی دانشگاه  با مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه در محل معاونت مالی و اداری برگزار شد.
برگزاری جلسه حوزه امور مالی و حقوقی دانشگاه  با مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه حوزه امور مالی و حقوقی دانشگاه  با مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه شنبه 19 بهمن با حضور آقای خالدی مدیر امور مالی و فوق برنامه، دکتر نخعی پور رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه و دکتر عذرا میرکاظمی مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه و جمعی از کارشناسان حوزه تربیت بدنی و امور قراردادها در محل معاونت مالی و اداری برگزار گردید.

در این جلسه در مورد  نحوه عقد قراردادهای حوزه مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه بحث و تبادل نظر شد.