به همت محققین دانشگاه بیرجند صورت گرفت؛

تأثیر تمرینات هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه بر درمان چاقی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۱ کد : ۶۹۶۶ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۰۶
نتایج تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف همزمان عصاره آبی دانه زیره سیاه توسط محققان ‏دانشگاه بیرجند منتشر شد.‏
تأثیر تمرینات هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه بر درمان چاقی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، چاقی در سطح جهانی به عنوان یک عامل پراهمیت در راستای ‏ابتلا به انواع امراض شناخته شده است. ‏
مطالعات نشان داده است که تمرینات منظم هوازی عامل مهمی در کاهش وزن و خطرات مربوط به آن ‏می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر6 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه ‌‎(carumcarvi)‌‏ بر سطوح سرمی آدیپولین، آیریزین، پروفایل لیپیدی و بیان ژن‌های ‏CTRP‏12 و ‏FNDC‏5 ‏بافت چربی، تغییرات وزن بدن و چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر چاق بود. در این مطالعه تجربی، از ‌‏32 سر موش صحرایی نر چاق شده، به دنبال 12 هفته رژیم غذایی پرچرب استفاده شد.‏
موش‌های مورد مطالعه به‌طور تصادفی به 4 گروه کنترل، تمرین، عصاره زیره سیاه (2درصد غذا)، تمرین + ‏عصاره زیره سیاه (2درصد غذا) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین 5 روز در هفته به مدت 6 هفته تمرین ‏هوازی (تقریباً معادل70٪-55% ‏VO‏2‏max‏) انجام دادند. تغییرات وزن¬بدن و میزان بافت چربی زیرجلدی ‏نیز اندازه‌گیری شد. تمرینات هوازی در ترکیب با عصاره زیره سیاه باعث کاهش معنی‌دار وزن نهائی بدن و ‏وزن‌ چربی زیرجلدی، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگالنسبت به گروه کنترل و افزایش ‏لیپوپروتئین پرچگال، آدیپولین، آیریزین، بیان ژن ‏FNDC‏5 و ‏CTRP‏12نسبت به گروه کنترل شد.‏
باتوجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد بر این است جهت کاهش اختلالات مرتبط با چاقی و کاهش وزن از ‏تمرینات  هوازی با شدت متوسط و مصرف دانه زیره سیاه استفاده شود.‏
زیره سیاه یکی از گیاهانی است که به‌طور سنتی برای کاهش وزن استفاده می‌شود.‏
صدیقه طاهرزاده دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه بیرجند از رساله دکتری خود با ‏راهنمایی دکتر مهدی مقرنسی و دکتر بهرام رسولیان و مشاوره دکتر آیت کائیدی و دکتر امیر ‏خسروی و داوری دکتر مرضیه ثاقب جو، دکتر محمداسماعیل افضل پور و دکتر محمد ملکانه با ‏درجه عالی دفاع کرد.‏