مصوبات مهم شورای آموزشی و دانشجویی دانشگاه بیرجند در خصوص برگزاری کلاس‌ها و امتحانات دانشگاه بیرجند در نیمسال جاری

تعداد بازدید:۷۷۸۸
امتحان جامع | پایان نامه های تحصیلات تکمیلی | خوابگاه و دسترسی به وسایل ضروری | دروس عملی
مصوبات مهم شورای آموزشی و دانشجویی دانشگاه بیرجند در خصوص برگزاری کلاس‌ها و امتحانات دانشگاه بیرجند در نیمسال جاری

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل