تمدید مهلت مراجعه دانشجویان جهت جمع‌آوری وسایل و تخلیه خوابگاه‌ها

تعداد بازدید:۲۴۰۸
تمدید مهلت مراجعه دانشجویان جهت جمع‌آوری وسایل و تخلیه خوابگاه‌ها